Volume 46, Issue 3

March 2018

Seasonality of consumers’ third-party online complaining behavior

Seungsin Lee, Jungkun Park, Hyowon Hyun, Seungyup Back, Sukhyung Bryan Lee, Frances Gunn, Jiseon Ahn

459-470

Nationality differences in the relationship between career decision-making profiles and career self-efficacy

Lihui Ye, Liu Liu, Hongyan Li, Tianlong Hu, Yueran Wen, Zhenhu Hou

471-484

PDF
Open Access

Effects of facial trustworthiness and gender on decision making in the Ultimatum Game

Yujia Wu, Li Gao, Yan Wan, Fang Wang, Sihua Xu, Zijing Yang, Hengyi Rao, Yu Pan

499-516