Volume 44, Issue 2

March 2016

Conformity behavior during a fire disaster

Qi Duo, Huizhang Shen, Jidi Zhao, Xiaomin Gong

313-324