Volume 41, Issue 7

August 2013

Team networks and team identification: The role of leader-member exchange

KeXin Guan, ZhengXue Luo, JiaXi Peng, Zhen Wang, HaiTing Sun, Chun Qiu

1115-1124

Body dissatisfaction and restrained eating: Mediating effects of self-esteem

Fanchang Kong, Yan Zhang, Zhiqi You, Cuiying Fan, Yuan Tian, Zongkui Zhou

1165-1170