Volume 37, Issue 6

July 2009

The validity and reliability of the revised Chinese version of the Situational Self-Awareness Scale

Xufeng Liu, Yong-Cong Shao, Yebing Yang, Shengjun Wu, Hai Yang, Wei Wang, Wei Xiao

743-752

Emotional states before and after impulsivity

Shang-Ping Lin, Hui-Chuan Shih, Yueh-Chuen Huang, Yu-Chen Huang

819-824